Sikagard®-552 W Aquaprimer

Грунд на водна основа

Sikagard®-552 W Aquaprimer е еднокомпонентен, вододисперсен грунд за подобряване на сцеплението при нанасяне на полимерни покрития/бои на водна основа. Sikagard®-552 W Aquaprimer е част от системата, отговаряща на изискванията на БДС EN 1504-2 за защитно на покритие.

  • Дисперсия на водна основа – не съдържа разтворители
  • Безвреден за околната среда
  • Пропусклив на водни пари
  • Може да се използва за подобряване на сцеплението с основата при нанасяне на покрития или циментови репрофилиращи състави