Sikagard®-680 S Betoncolor

Защитно покритие за бетон

Sikagard®-680 S Betoncolor е еднокомпонентно, съдържащо разтворител, устойчиво на атмосферни въздействия, алкали и стареене покритие, на база метакрилни смоли. Налично е в прозрачен и цветен вариант за нанасяне върху минерални основи, вкл. бетон и други циментови повърхности. Sikagard®-680 S Betoncolor защитава бетона от агресивни атмосферни влияния и допринася за самоочистващия ефект на обработените повърхности.
Не променя характерната структура на бетона. Не оказва негативно влияние върху бетонната текстурата. Sikagard®-680 S Betoncolor отговаря на изискванията за защитни покрития в съответствие с БДС EN 1504-2.

  • Sikagard®-680 S Betoncolor съдържа разтворена в бързосъхнещи разтворители метакрилна смола с отлична устойчивост на атмосферни влияния
  • Поради бързото си съхнене, след кратко време покритието е устойчиво на дъжд
  • Почти не променя текстурата на бетонната повърхност
  • Sikagard®-680 S Betoncolor защитава бетона от агресивното въздействие на околната среда и веществата, които биха могли да проникнат в структурата му под формата на соли и газове
  • Много висока устойчивост срещу проникване на въглероден диоксид, като по този начин редуцира степента и дълбочината на карбонатизация на бетона
  • Не оказва негативно влияние върху степента на пропускане на водни пари
  • Намалява отлагането на замърсявания и бетонът не променя цвета си от стичащата се дъждовна вода
  • Подходящ за запечатване на пресен ("зелен") бетон