Sikagard®-700 S

Водоотблъскващ импрегнатор на база силоксан

Sikagard®-700 S е еднокомпонентен, водоотблъскващ импрегнатор за абсорбиращи циментови основи. Прониква дълбоко в отворените пори на основата, осигурявайки дълготраен водоотблъскващ ефект, като същевременно позволява дифузия на водни пари в двете посоки. Sikagard®-700 S отговаря на изискванията за хидрофобен импрегнатор на БДС EN 1504-2 (дълбочина на проникване, клас I).

  • Намалява капилярната абсорбция на вода
  • Намалява ефлоресценцията
  • Намалява проникването на замърсявания в порите
  • Подобрява топлоизолационната способност
  • Може да се покрива с покрития на база разтворител или емулсия
  • По-висока дълготрайност и устойчивост спрямо материали на силиконова основа
  • Външният вид на основата обикновено не се променя
  • Намалява проникването и дифузията на хлоридни йони
  • Не действа като паропреграда