Sika MonoTop®-612

Състав за дебелослойно възстановяване на бетон, клас R4

Sika MonoTop®-612 е 1-компонентен, армиран с фибри, структурен ремонтен разтвор, съдържащ микросилициев прах, който отговаря на изискванията на клас R4 съгласно EN 1504-3.

  • Лесен за нанасяне
  • Готов за употреба, добавя се само чиста вода
  • Клас R4 съгласно EN 1504-3
  • Висока механична устойчивост
  • Не изисква свързващ грунд, дори и при ръчно нанасяне
  • Подходящ за ръчно или машинно нанасяне (пръскане по мокър способ)
  • Отлична повърхност
  • Не предизвиква корозия
  • Клас по реакция на огън A1