SikaGrout®-214

ТЕЧЛИВ РАЗТВОР ЗА ЗАМОНОЛИТВАНЕ

SikaGrout®-214 е 1-компонентен, готов за смесване, експандиращ, циментов разтвор за замонолитване и подливки, с високи ранни якости, за употреба при температури над +15 °C.

SikaGrout®-214 е икономичен и лесен за употреба материал (добавя се само вода), който има следните показатели:
  • Лесен за приготвяне (добавя се само вода)
  • Много добра течливост
  • Регулируема консистенция
  • Бързо набиране на якост
  • Висока крайна якост
  • Устойчив на удар и вибрации
  • Некорозивен и нетоксичен