SikaGrout®-312 RFA

1 компонентен, армиран с фибри, течлив (SCC) структурен СС разтвор за ремонт на бетонни подове и елементи, анкериране и замонолитване

SikaGrout®-312 RFA е еднокомпонентен, многофункционален разтвор на циментова основа с изливна консистенция (SCC) за ремонт на индустриални подове, възстановяване или увеличаване на напречните сечения на бетонни елементи, прецизно замонолитване и анкериране. Съгласно инструкциите, консистенцията на разтвора може да се променя чрез промяна на количеството на направната вода.

  • Не водоотделя и не сегрегира.
  • Консистенция на самоуплътняващ се бетон (SCC); използва технология Sika® Viscocrete®.
  • Много лесен за смесване и употреба.
  • Висока механична устойчивост и изтриваемост.
  • Много добра обработваемост.
  • Не се свива.