SikaGrout®-314

Висококачествен течлив набъбващ разтвор за заливане с ниска степен на свиване

SikaGrout®-314 е 1-компонентен, готов за смесване, саморазливен, набъбващ разтвор за заливане, с ниска степен на съсъхване, клас R4 съгласно БДС EN 1504-3.

  • Бързо набиране на якост
  • Висока крайна якост
  • Компенсирано свиване (както в пластичната фаза, така и при втвърдяване)
  • Течна, регулируема консистенция
  • Дебелина на слоя от 10 mm до 120 mm
  • Лесен за употреба (готов за смесване прахообразен материал)
  • Лесен за смесване, добавя се само вода
  • Може да се нанася с помпа и/или да се излива
  • Не предизвиква корозия
  • Клас по реакция на огън A1