Sikagard®-720 EpoCem®

3-компонентен, епокси-циментов фин разтвор за запечатка на порите

Sikagard®-720 EpoCem® е трикомпонентен, епокси-модифициран, циментов, тиксотропен разтвор с фина зърнометрия за изравняване и финишна обработка на бетон, разтвор или каменни повърхности.

  • По-добра химическа устойчивост в сравнение с полимер-циментните разтвори и замазки
  • Отлична защита на бетона в агресивна среда
  • Притежава CE  маркировка в съответствие с EN 1504 части 2 и 3
  • Непромокаем за течности, но паропропусклив
  • Отлично сцепление с влажен или сух, положен наскоро или втвърден бетон
  • Бързо може да се припокрива със Sika® продукти за финишна обработка на база смола
  • Идеална подготовка за получаването на гладки финишни повърхности
  • За вътрешна или външна употреба
  • Не съдържа разтворители
  • Може да се полага ръчно или механично