Sikadur®-30

Тиксотропно епоксидно лепило за залепване на допълнителна армировка

Sikadur®-30 е несъдържащо разтворители, двукомпонентно, тиксотропно, конструктивно лепило, на базата на комбинация от епоксидни смоли и специален пълнител за употреба при нормални температури между +8 °C и +35 °C.

Sikadur®-30 има следните предимства:  
 • Лесно смесване и нанасяне.
 • Не се нуждае от грунд.
 • Висока устойчивост на пълзене под въздействието на постоянни товари.
 • Много добро сцепление към бетон, зидария, камък, стомана, чугун, алуминий, дърво и ламели Sika® CarboDur®.
 • Втвърдяването не се влияе от висока влажност.
 • Висока адхезионна якост.
 • Тиксотропно: не се свлича при полагане по вертикални повърхности и тавани.
 • Втвърдяване без свиване.
 • Различни на цвят компоненти (за контрол при смесване).
 • Висока начална и крайна механична устойчивост.
 • Висока износоустойчивост и устойчивост на удар.
 • Непропускливот към течности и водни пари.