Sikadur®-30

2-компонентно епоксидно структурно лепило за залепване на допълнителна армировка

Sikadur®-30 е 2-компонентно, епоксидно, тиксотропно, структурно лепило, с добро сцепление към повечето строителни материали. Притежава висока механична якост и се използва за залепване на допълнителна армировка и конструктивно усилване с помощта на стоманени ленти или ламели Sika® CarboDur®.

Sikadur®-30 има следните предимства:
 • Лесно смесване и нанасяне.
 • Не се нуждае от грунд.
 • Висока устойчивост на пълзене под въздействието на постоянни товари.
 • Много добро сцепление към бетон, зидария, камък, стомана, чугун, алуминий, дърво и ламели Sika® CarboDur®.
 • Втвърдяването не се влияе от висока влажност.
 • Високоякостно лепило.
 • Тиксотропно: не се свлича при нанасяне по вертикални повърхности и тавани.
 • Втвърдяване без свиване.
 • Различни на цвят компоненти (за контрол при смесване).
 • Висока начална и крайна механична устойчивост.
 • Висока износоустойчивост и устойчивост на удар.
 • Непропускливот към течности и водни пари.
Sikadur®-30 Sikadur®-30