Sikadur®-300

2-компонентна, импрегнираща, епоксидна смола

Sikadur®-300 e 2-компонентна, импрегнираща, епоксидна смола.

  • Лесно смесване; нанасяне с маламашка и импрегниращ валяк
  • Използва се при ръчно и мешинно импрегниране на тъкани
  • Много добра адхезия към много основи
  • Високи механични показатели
  • Удължено време за работа