Sikadur®-31 CF Normal

2-компонентно, тиксотропно, епоксидно лепило

Sikadur®-31 CF Normal е толерантно към влагата, тиксотропно, 2-компонентно, конструктивно лепило и ремонтен състав, на базата на комбинация от епоксидни смоли и специални пълнители, за употреба при температури между +10 °C и +35 °C.

Sikadur®-31 CF Normal има следните предимства:
 • Лесно смесване и нанасяне
 • Много добро сцепление към повечето строителни материали
 • Високоякостно лепило
 • Тиксотропно: не се свлича при нанасяне по вертикални повърхности и тавани
 • Втвърдяване без свиване
 • Различни на цвят компоненти (за контрол при смесване)
 • Не се нуждае от грунд
 • Висока начална и крайна механична якост
 • Добра износоустойчивост
 • Непропусклив към течности и водни пари
 • Добра химическа устойчивост