Sikadur®-31 DW

2-КОМПОНЕНТНО, СТРУКТУРНО, ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО, С ОДОБРЕНИЕ ЗА КОНТАКТ С ПИТЕЙНА ВОДА

Sikadur®-31 DW е 2-компонентно, толерантно към влагата, тиксотропно, конструктивно лепило, което залепва към повечето строителни материали. Притежава висока механична якоста и може да се използва за малки ремонти по бетонни елементи, запълване на фуги и запечатване на пукнатини. Температурен диапазон от +10 ° C до +30 ° C. Външна и вътрешна употреба. Лепилото е специално разработено да отговаря на изискванията за употреба в контакт с питейна вода.

 • Може да се използва контакт с питейна вода
 • Лесно смесване и нанасяне
 • Много добро сцепление към повечето строителни материали
 • Високоякостно лепило
 • Тиксотропно: не се свлича при нанасяне по вертикални повърхности и тавани
 • Втвърдяване без свиване
 • Различни на цвят компоненти (за контрол при смесване)
 • Не се нуждае от грунд
 • Висока начална и крайна механична якост
 • Добра износоустойчивост
 • Непропусклив към течности и водни пари
 • Добра химическа устойчивост