Sikadur®-31+

2-компонентно епоксидно лепило, с ниско съдържание на VOC, за конструктивно залепване и възстановяване на бетон

Sikadur®-31+ е 2-компонентно, толерантно към влагата, тиксотропно, конструктивно лепило, с ниско съдържание на летливи органични съединения (VOC), което залепва към повечето строителни материали. Притежава висока механична якост и може да се използва за ремонти на бетонни елементи, запълване на фуги и запечатване на пукнатини. Sikadur®-31+ може да се използва за употреба тип "направи си сам" (DIY), в допълнение към традиционните професионални приложения. 

 • Лесно смесване и нанасяне
 • Много ниско съдържание на летливи органични съединения (VOC) (GEV Emicode EC1PLUS)
 • Много добро сцепление към повечето строителни материали
 • Висока начална и гранична механична якост
 • Подходящ за конструктивно възстановяване на бетон, клас R4 
 • Добро сцепление към сух и матово влажен бетон 
 • Тиксотропен: не се свлича при нанасяне по вертикални повърхности и тавани
 • Не се нуждае от грунд
 • Добра абразионна и химическа устойчивост 
 • Различно оцветени компоненти (за контрол на смесването) 
 • Непропусклив към повечето течности и водни пари 
 • Не се свива при втъврдяване
 • Нанасяне с дебелина до 30 mm на слой
 • Температурен диапазон на нанасяне от +10 °C до +30 °C
 
Sikadur®-31+ Sikadur®-31+