Sikadur®-32 EF

КОНСТРУКТИВНО ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО

Sikadur®-32 EF е нечувствително към влага, конструктивно лепило, на базата на епоксидна смола. Може да залепва мокри и сухи материали към влажни и сухи основи.

 • Температурен диапазон при нанасяне от +10 °C до +30 °C
 • Дебелина до ~1 mm
 • Подходящ за нанасяне върху сухи и влажни бетонни основи
 • Лесно смесване и нанасяне
 • Много добро сцепление към повечето строителни материали
 • Втвърдява без свиване
 • Различни на цвят компоненти (за контрол при смесване)
 • Без необходимост от грунд
 • Висока начална и крайна механична якост
 • Непропускливост към течности и водни пари
 • Добра химическа устойчивост