Sikadur®-330

2-компонентна, импрегнираща, епоксидна смола

Sikadur®-330 е двукомпонентна, тиксотропна, импрегнираща, епоксидна смола / лепило.

  • Лесно смесване и нанасяне с маламашка и валяк за импрегниране
  • Използва се при ръчно импрегниране на тъкани
  • Отлично нанасяне по вертикални повърхности и тавани
  • Много добра адхезия към много основи
  • Високи механични показатели
  • Не се нуждае от допълнителен грунд