Sikadur®-41 CF Normal

запълващ ремонтен разтвор

Sikadur®-41 CF Normal е тиксотропен, 3-компонентен, запълващ, ремонтен разтвор, на базата на комбинация от епоксидни смоли и специални пълнители, предназначен за употреба при температури между +10 °C и +30 °C.

Sikadur®-41 CF Normal има следните предимства:
  • Лесно смесване и нанасяне
  • Много добро сцепление към повечето строителни материали
  • Висока якост
  • Тиксотропен: не се свлича при нанасяне по вертикални повърхности и тавани
  • Втвърдяване без свиване
  • Различни на цвят компоненти (за контрол при смесване)
  • Не се нуждае от грунд
  • Висока начална и крайна механична якост
  • Добра износоустойчивост
  • Добра химическа устойчивост