Sikadur®-42 HE

3-компонентна, високоякостна, епоксидна, замонолитваща система

Sikadur®-42 HE е 3-компонентна, високоякостна, висококачествена, нечувствителна към влага, епоксидна, замонолитваща система. За употреба при температури между +5 °C и +30 °C.

 • Висока ранна якост и бързо втвърдяване
 • Може да се използва при ниски температури
 • Готов за употреба, предварително дозиран
 • Нечувствителен към влага
 • Не се свива
 • Корозионно и химически устойчив
 • Устойчив на ударни натоварвания
 • Висока якост на натиск
 • Висока устойчивост на вибрации
 • Нисък коефициент на термично разширение
 • Добра устойчивост срещу пълзене