Sikadur®-52 TR

Нисковискозна инжекционна смола

Sikadur®-52 TR е двукомпонентна, несъдържащи разтворители, нисковискозна течност за инжектиране на базата на високоякостна епоксидна смола.

  • Не съдържа разтворители
  • Подходящ, както за сухи, така и за влажни условия
  • Може да се използва при ниски температури
  • Втвърдява без да се свива
  • Висока механична и адхезионна якост
  • Твърда смола, но не крехка
  • Нисък вискозитет
  • Може да се инжектира с 1-компонентни помпи