Sikadur®-53

Епоксидна смола за замонолитване и инжектиране на пукнатини за приложение в мокри условия и под вода

Sikadur®-53 е 2-компонентна, водоустойчива, епоксидна смола за замонолитване и инжектиране на пукнатини.

  • Подходящ за сухи, влажни, мокри и подводни условия на работа
  • Температурен диапазон на приложение от +5 °C до +30 °C
  • Втвърдяване без свиване
  • Уплътнения проникване на влага и кислород
  • Добра адхезия към бетон, тухлена зидария, камък и стоманени основи
  • Добра адхезия към циментови основи, потопените в солена вода
  • Висока плътност, осигуряваща добро изместване на водата
  • Добри механични якости под вода
  • Минимална ширина на пукнатината ≥ 0.8 mm
  • Инжектиране с еднокомпонентни помпи