Sika AnchorFix®-2+

АНКЕРИРАЩО ЛЕПИЛО ЗА СРЕДНО И ТЕЖКО НАТОВАРВАНЕ

Несъдържащо разтворители и стирен, 2-компонентно, анкериращо лепило, на база епокси-акрилат, за употреба в нормални / умерени климатични условия.

 • Бързовтвърдяващ
 • Може да се нанася с обикновен пистолет
 • Висока носимоспособност
 • ETA съгласно ETAG 001 за анкериране в бетон
 • ETA съгласно ETAG 001 за насаждане на армировка
 • Подходящ при напукан бетон
 • Притежава сеизмично изпитване C1
 • Одобрен за контакт с питейна вода
 • Притежава LEED удостоверение
 • Не се стича дори и при монтаж по тавани
 • Не съдържа стирен
 • Слаб мирис
 • Ниски загуби
 • Няма транспортни ограничения