Sika® CarboDur® BC

ПРЪТИ ОТ ВЪГЛЕРОДНИ НИШКИ ЗА КОНСТРУКТИВНО УСИЛВАНЕ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ПУЛТРУЗИЯ, ЧАСТ ОТ СИСТЕМА SIKA® CARBODUR®

Sika® CarboDur® BC са пръти, получени чрез пултрузия на въглеродни нишки, обвити в епоксидна матрица (CFRP – композит на база въглеродни влакна и епоксидна смола), предназначени за конструктивно усилване на бетонни, дървени и зидани структури.
Прътите Sika® CarboDur® BC се залепят в предварително прорязани прорези като допълнителна армировка, монтирана в близост до повърхността, използвайки лепила на основата на епоксидна смола Sika AnchorFix®-3+, Sikadur®-330 или Sikadur®-30 при
нормални или Sikadur®-30 LP при високи температури по време на монтаж. При хоризонтално приложение се използва лепило на основата на епоксидна смола Sikadur®-300. Прътите Sika® CarboDur® BC може да се използват и за закотвяне на тъкани SikaWrap® към бетон и зидария.
За подробна информация за всяко едно от тези лепила, моля направете справка със съответния Лист с технически данни.

 • Не корозира
 • Много висока якост
 • Остават скрити след монтажа, без необходимост от снаждане
 • Отлична дълготрайност и устойчивост на умора
 • Лесен транспорт
 • Ниско собствено тегло, много лесен монтаж
 • Гладки ръбове без стърчащи нишки, благодарение на процеса на пултрузия
 • Усилената повърхност може да поеме трафик (прътите не са изложени, а остават скрити)
 • Не се изисква подготовка на основата и изравняване на неравни повърхности
 • Подобрена огнеустойчивост (в сравнение с външно залепена армировка)
 • Обширни тестове и одобрения в много държавипо целия свят