Sikadur®-32 Normal

2-компонентно структурно епоксидно лепило

Sikadur®-32 Normal е нечувствително към влага, структурно, двукомпонентно лепило, на базата на комбинация от епоксидни смоли и специални пълнители, предназначено за употреба при температури между +10°C и +30°C.

Sikadur®-32 Normal има следните предимства:
  • Лесно смесване и нанасяне
  • Подходящ за нанасяне върху сухи и влажни повърхности
  • Отлично сцепление към повечето строителни материали
  • Висока якост на залепване
  • Втвърдява без свиване
  • Различни на цвят компоненти (за контрол при смесване)
  • Без необходимост от грунд
  • Висока начална и крайна механична якост
  • Непропускливост към течности и водни пари
  • Добра химическа устойчивост