SikaWrap®-300 C

ТЪКАН ОТ ЕДНОПОСОЧНО ОРИЕНТИРАНИ ВЪГЛЕРОДНИ НИШКИ ЗА КОНСТРУКТИВНО УСИЛВАНЕ, ЧАСТ ОТ УСИЛВАЩАТА СИСТЕМА НА SIKA®

SikaWrap®-300 C е тъкан от еднопосочно ориентирани въглеродни нишки със средна якост, предназначена за монтаж по сух или мокър способ.

  • Многофункционална тъкан за употреба при различни случаи на усилване
  • Гъвкавост и пригодност към повърхности с различна геометрия (греди, колони, комини, стълбове, стени, силози и др.)
  • Ниска плътност за минимално допълнително тегло
  • Икономически изгодно решение в сравнение с традиционните техники на усилване