SikaWrap®-301 C

ТЪКАН ОТ ЕДНОПОСОЧНО ОРИЕНТИРАНИ ВЪГЛЕРОДНИ НИШКИ ЗА КОНСТРУКТИВНО УСИЛВАНЕ, ЧАСТ ОТ УСИЛВАЩАТА СИСТЕМА НА SIKA®

SikaWrap®-301 C тъкан от еднопосочно ориентирани въглеродни нишки с висока якост, предназначена за монтаж по сух или мокър способ.

  • Произведени с топлоустойчиви армиращи влакна, придаващи стабилност на тъканта
  • Многофункционална тъкан за употреба при различни случаи на усилване
  • Гъвкавост и пригодност към повърхности с различна геометрия (греди, колони, комини, стълбове,
    стени, силози и др.)
  • Предлага се в различни ширини за оптимална употреба
  • Ниска плътност за минимално допълнително тегло
  • Икономически изгодно решение в сравнение с традиционните техники на усилване