SikaWrap®-430 G

Тъкан от еднопосочно ориентирани стъклени нишки за конструктивно усилване, част от усилващата система на Sika®

SikaWrap®-430 G е тъкан от еднопосочно ориентирани стъклени нишки, предназначена за монтаж по сух или мокър способ.

  • Произвежда се с напречни втъкани нишки (вътък) за запазване на здравината на тъканта (термично обработени)
  • Многофункционална тъкан за употреба при различни случаи на усилване
  • Гъвкавост и пригодност към повърхности с различна геометрия (греди, колони, комини, стълбове, стени, силози и др.)
  • Ниска плътност за минимално допълнително тегло
  • Икономически изгодно решение в сравнение с традиционните техники на усилване
  • Много ниска електропроводимост