SikaWrap®-530 C

ТЪКАН ОТ ЕДНОПОСОЧНО ОРИЕНТИРАНИ ВЪГЛЕРОДНИ НИШКИ ЗА КОНСТРУКТИВНО УСИЛВАНЕ, ЧАСТ ОТ УСИЛВАЩАТА СИСТЕМА НА SIKA®

SikaWrap®-530 C е тъкан от еднопосочно ориентирани въглеродни нишки със средна якост, предназначена за монтаж по мокър способ.

  • Произвежда се с напречни втъкани нишки (вътък) за запазване на здравината на тъканта (термично обработени)
  • Многофункционална тъкан за употреба при различни случаи на усилване
  • Гъвкавост и пригодност към повърхности с различна геометрия (греди, колони, комини, стълбове,
    стени, силози и др.)
  • Ниска плътност за минимално допълнително тегло
  • Икономически изгодно решение в сравнение с традиционните техники на усилване