Sika FastFix®-133 RS

Високоякостен разтвор за фугиране на каменни блокове и паважни настилки

Sika FastFix®-133 RS е  високоякостен циментов разтвор за запълване на фуги между каменни блокове и паважни настилки. Sika FastFix®-133 RS е готов за употреба разтвор, съдържащ цимент, подбрани агеграти и добавки.

  • Минимално напукване, поради контролираното разширение
  • Добро сцепление към основите
  • Добра устойчивост срещу циклични въздействия на замразяване / размразяване и антиобледенителни соли
  • Висока якост на натиск и огъване
  • Добра устойчивост на удар и напукване
  • Може да се посипва с инертни материали
  • Добра устойчивост срещу въглеводородни масла 
  • Контролира растежа на плевели във фугите