Sikagard®-907 W

Състав за защита на порьозни основи и стабилизиране на пясъчни фуги

Sikagard®-907 W е еднокомпонентна, UV устойчива, импрегнираща смола на водна основа.
Sikagard®-907 W притежава двойно действие: Защитава пориозните повърхности от проникване на течности и образуване на петна от масла, а също така стабилизира пясъка във фугите.

 • Еднокомпонентен, не се изисква разреждане с вода или разтворител
 • Щади природата, не съдържа разтворители
 • UV устойчив и устойчив на атмосферни влияния
 • Лесно нанасяне
 • Защита от масла, горива и вода.
 • Редуцира замърсяванията от материали на основата на въглеводороди.
 • Устойчив на соли против замръзяване
 • Подобрява устойчивостта на цикли замръзяване и размръзяване
 • Предотврарява прорастването на треви във фугите
 • Позволява на фугите и основата да дишат
 • Редуцира ерозията на пясъка
 • Улеснява почистването на основата
 • Редуцира необходимостта от ремонт и поддръжка
 • Интензифицира цвета на основата
 • Намалява ефлоресценцията