Sika® CarboDur® S

Ламели от въглеродни нишки за конструктивно усилване, получени чрез пултрузия, част от система Sika® CarboDur®

Sika® CarboDur® S са ламели, получени чрез пултрузия на въглеродни нишки, обвити в епоксидна матрица (CFRP – композит на база въглеродни влакна и епоксидна смола), проектирани за конструктивно усилване на бетонни, дървени, зидани, стоманени и армирани полимерни структури.
Ламелите Sika® CarboDur® S се залепят към конструкцията като външна армировка, използвайки лепила на основата на епоксидна смола Sikadur®-30 при нормални или Sikadur®-30 LP при високи температури по време на монтаж и/или експлоатация.
За подробна информация за всяко едно от тези лепила, моля направете справка със съответния Лист с технически данни.

  • Не корозира
  • Много висока якост
  • Отлична дълготрайност и устойчивост на умора
  • Неограничена дължина, монтаж без снаждане
  • Малка дебелина на системата, лесно изпълнение в зоните на пресичане
  • Лесен транспорт (транспортират се навити на ролки)
  • Ниско собствено тегло, много лесен монтаж дори и по тавани (без временно укрепвaне)
  • Минимални подготвителни работи по ламелите, многослоен монтаж
  • Гладки ръбове без стърчащи нишки, благодарение на процеса на пултрузия
  • Обширни тестове и одобрения в много държави по целия свят